Monday, December 10, 2012

Drawing on top of glossy magazine pictures / Tekenen op tijdschriftfoto's
I accidentally stumbled upon a technique that gives me so much pleasure that I can’t wait to share it with you. In my messy studio I always leave lots of open magazines laying about and – lazy as I am - I just work on top of them.  In a hasty mood  I had to get rid of a brushfull  of white acrylic paint, mixed with brown bister  and I smeared it out on the nearest paper:  a glossy picture of a wooden door  in a gardening magazine.  Actually, it was quite a beautiful picture and angry with myself for my thoughtlessness I tried to wipe some of the paint away again.  It was then that I saw the possibilities of this stained picture.

Ik heb – helemaal per ongeluk  - een voor mij nieuwe techniek ontdekt en ik heb er zo veel lol mee dat ik die graag met jullie deel.  
In mijn rommelige atelier laat ik altijd overal tijdschriften open liggen en – lui als ik ben –  leg ik werk waar ik aan bezig ben vaak gewoon er bovenop neer. In een haastige bui moest ik snel een kwast vol met witte acryl gemengd met bruine bister kwijt en ik smeerde het uit over het dichtstbijzijnde papier: juist, een mooie hoogglansfoto van een oude deur met een roestige scharnier.   Ik was tamelijk nijdig op mezelf dat ik die foto zo had verstierd en met een lap probeerde ik de meeste verf weg te wissen. Lukte natuurlijk maar ten dele.  En toen zag ik de mogelijkheden van die gevlekte en deels ‘mistig ‘ en dof geworden plaat! 


On very smooth  glossy paper it is hard, if not impossible  to draw with ink or fineliner.  But when there’s a thin transparent coat of acrylic paint on top it ‘holds’ ink or marker beautifully !  Moreover it is nice to be able to let part of the underground show through again by wiping away much  of the whiteness of the paint.  

Op heel glad en glanzend papier is het vrijwel niet mogelijk om met inkt of wateroplosbare marker te werken, maar als er een dunne laag acryl over zit, dan ‘houdt’ de fineliner prima! Bovendien is het plezierig om de mogelijkheid te hebben om de ondergrond meer of minder nadrukkelijk te laten doorschemeren door de witte acrylverf er weer af te vegen. (met een lapje gaat dat prima).  


The greatest fun (for me) is to look for faces by turning my stained pictures around. They hide in unexpected pictures of haystacks, flowerhearts,  bread, gardens or rusty hinges. And you know what:  no more fear of the white page,  just  mess up a magazine and draw right over it!   

Het grootste plezier  - voor mij althans – schuilt in het op zoek gaan naar gezichten in de gevlekte pagina’s.  Prachtig om al een ‘huid’  te hebben van oud hout, de binnenkant van een bloem, een brood,  een roestig scharnier, wat bamboestengels….  En weet je:  geen angst meer voor het witte papier!  Beklieder gewoon een tijdschrift en teken er dwars overheen.  

A smeared picture of bread in a bicycle basket

The creature I found in the bread
Boy hiding behind the bamboo

Tuesday, November 20, 2012

Painting a collage / Collageschilderen
Find one or two pictures you want to ‘start from’. Anything goes:  a human figure, parts of a face, an eye, an animal, a row of faces…. a flower, some furniture. These are your ‘starters’  and the rest has got to  follow from that.  Do not chose  too many pictures or too big ones  or you ‘ll have no place left to paint and draw.  Put your pictures on your page. When you have more than one, arrange them in such a way that they ‘relate’ .  You can also choose to make them slightly overlap one another. Don’t glue them yet! 

 Ga  op zoek naar een stukje ‘beeld’ van waaruit je wilt vertrekken. Het kan van alles zijn, een gezicht, een mond of oog, een foto van een lapje stof met een mooie structuur, maar ook een heel mens of een groepje gezichten. Het gevonden beeld wordt je uitgangspunt, de rest vloeit daar uit voort. Niet te veel plaatjes gebruiken en vooral niet te groot. Het schilderen wordt de hoofdzaak. Leg het gekozen beeld op je A4. Heb je meer dan één plaatje, arrangeer ze dan zo dat ze ‘met elkaar te maken hebben’. (Je kunt ze ook zo leggen dat ze elkaar gedeeltelijk overlappen). Nog niet plakken.

Think of you how you want to fill the rest of your page and faintly sketch it with pencil. If you have no ideas about  what to draw, have a look at  http://www.teeshamoore.com/myjournal/pages1.html  for inspiration.  But I would like to dare you  to just start making blotches and lines and see where it will take you. Surprise yourself! 

Bedenk hoe je de rest van het blad wilt gaan vullen en schets dat eventueel in een kader op je papier (Wil je ideeën over hoe je de achtergrond zou kunnen vormgeven, kijk dan  bij Teesha Moore, zie bovenstaande link. Maar ik wil je graag uitdagen  gewoon maar te beginnen met wat vlekken en lijnen en zien waar het heen wil. Juist als je denkt het wordt niks, staat het op het punt iets te worden!

Start by giving your paper a wash in one color, using diluted watercolor and let dry.  Then glue your collage stuff  in place. Now get wild with paint: use watercolors, acrylic paint, pens, pencils whatever and make it all come together in your own favorite way.  Do consider adding some text. It does not have to be very philosophical ,  just a simple observation will be a nice graphical addition.   

Geef met sterk verdunde aquarel of acrylverf de hele pagina een onderkleur. Plak - als het droog is -je plaatjes vast en ga je dan te buiten met verf (acryl of  aquarel), potloden, kleurstiften en eventueel goudverf om er een geheel van te maken.  Voeg ook wat tekst toe. Het hoeft niks diepzinnigs of wijsgerigs te zijn, een simpele opmerking over wat er te zien is, is al een mooie toevoeging.

                

x

Monday, November 5, 2012

Painting on glossy pictures/ Hoogglansfoto’s beschilderen
Remember I posted about tea-bag prints some time ago?  Last year I photographed one that  I particularly liked and had it reproduced  as a New-Year’s wish to send to friends and family. The photographs were printed on super glossy paper and I had ordered far more than I needed. What to do with those shiny leftover photographs  that had an outdated New-Year’s wish on them? 

Weet je nog dat ik een tijdje geleden een post plaatste over afdrukken van gebruikte theezakjes? Vorig  jaar heb ik een foto van een theezakjesafdruk die ik erg mooi vond van tekst voorzien en  gebruikt als nieuwsjaarswens. Ik liet er hoogglansfoto’s van maken maar ik had meer besteld dan ik nodig bleek te hebben. Wat te doen met die prachtig glanzende fotoafdrukken met een verjaarde nieuwjaarswens er op? 
   
I played around with a couple of them to see if this very shiny surface would ‘hold’ acrylic paint and had a nice surprise.  Not only could I cover the surface,  but I could also let part of the thing uncovered  so that the beautiful red brown of the teabag print was set off by the added color.  And the glossiness of the paper made it was easy to scratch paint away from details or text that I wanted to peep through the layer of paint. It was great fun. Drawing on the paint with markers gave good results and I even tried some collage- ing.  I’m sure there must be many more interesting  possibilities.

Ik rommelde wat met acrylverf om te zien of die verf zou ‘pakken’ op dat suppergladde oppervlak en dat ging verrassend goed. Niet alleen dekte het prima maar het was ook interessant om maar een deel van de foto te bedekken zodat die prachtige roodbruine kleur van de theezakjesafdruk contrasteerde met wat ik er aan kleur opsmeerde.  Omdat het fotopapier zo glanzend was, was het heel gemakkelijk om weer verf weg te krabben van details of tekst die ik zichtbaar wilde laten zijn en op de verf en op het glanzend foto oppervlak was prima te werken met fineliners. Ik waagde me zelfs aan wat mini-collages.   Er zijn vast nog andere interessante mogelijkheden.

Of course this could also be done on top of other glossy paper  like magazine covers or luxury wrapping paper.  But working on top of your own photographs gives your work an extra dimension.
   
Er kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van ander hoogglanspapier, zoals de covers van sommige tijdschriften  of dat superglanzende luxe inpakpapier, maar op je eigen zelfgemaakte foto’s werken voegt wel iets toe vind ik. 


 

Friday, September 28, 2012

Making your journal ROCK!The same stone that I worked on for the article hides more funny faces
I’m so proud that issue 2 of Featuring, the new lovely magazine on art journaling, mixed media and much more, see  www.featuringmagazine.com , shows an article about my Stone Folk.  It was this article (and the editor’s idea to show a picture of the unpainted stone) that gave me the idea of how I could make my journal ‘rock’. Maybe yours as well!  
 
All  kids see faces. They see them  in patterns of bedroom curtains, in crumpled-up bed sheets, in bathroom tiles and wood grain, in sand heaps or tea stained newspapers. For me seeing faces never stopped. Especially pebbles, rocks and stones seem to ‘watch’ me wherever I go. I call them stone folk. And I love to ‘make them come alive’ by drawing on them.

It’s  always nice ‘n easy to work on something that’s already there. So why not photograph a stone that appeals to you (or print this one). Make 3 or 4 prints and then draw on the prints. Look for faces and keep in mind that stone folk aren’t pretty. Look for wrinkles, stubbly noses,  bad teeth or droopy eyes…   Very little is needed to make them come alive. Some dots of ink, a very thin line, some color. It’s only a matter of accentuating what’s already there.

I never before thought of working on pictures instead of on the stone itself…The nice thing about it, is that it ‘s possible to work out more than one face on the same stone, Usually there seem to be whole families hiding in one rock. (Turn the picture around and see for yourself!)  

And don’t you agree they make lovely journaling material, being flat and glueable? I think they are going to  make my journal rock!

(And by the way: buy that magazine! It’s so inspiring!)