maandag 3 februari 2014

Je leven in metaforen / Metaphors of your life

Voor een workshop biografisch journalen verzamelde ik veel interessante oefeningen om journaalpagina’s mee te maken. Deze is mijn favoriet omdat het er niet zozeer om gaat iets moois te maken, maar om iets tot uitdrukking te brengen door fasen in je leven weer te geven in metaforen.  

For a workshop ‘biographic journaling’ I collected ideas that could lead to interesting  journal pages. This is my favorite because it is not so much about getting pretty results but about expressing feelings and atmosphere.  The idea is to find a fitting metaphorical description for the stages of your life. These metaphors can be  poetic , literary, funny, ironic or whatever..

Het gaat zo.   Je verdeelt je leven tot nu toe in zevenjaars fasen. Dan bedenk je een jou aansprekende algemene metafoor. Vervolgens maak je die metafoor van toepassing op al die fases door hem iets te veranderen of om te buigen tot een passende vorm. Een voorbeeld om het duidelijker te maken: iemand beschreef haar levensfasen in kippentermen: ei , dom piepkuiken, kittig hennetje, trots hoen, moederkloek, geplukte kip, soepkip. Je keuze voor een metafoor is oneindig groot. Je kunt bijvoorbeeld sprookjesingrediĆ«nten gebruiken, hoofdstuktitels, dieren, kwaliteiten, gerechten, weerberichten, kledingstukken, songtitels, muziekinstrumenten, voertuigen en nog veel meer.

First divide your life in periods of seven years and think of a general metaphor that appeals to you.. This can be anything from fairytale ingredients,  book chapter titles , animals, skills, sorts of food or recipes, weather conditions, landscapes, to  pieces of  clothing, song titles , musical instruments, sorts of vehicles…..or whatever comes to mind. Choose one general metaphor and then make it fitting for each phase. 

Een leven in boekentitels zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:  1-7jr.:  het gouden land – 7-14 jr.:  uit het paradijs geschopt -14-21 jr.:  verdwaald en boze jagers; 21 – 28 jr. De ontsnapping en op zoek naar de held;  28-35 jr. Een hutje op de hei; 35-42 jr. De ontdekking van de boze buitenwereld; 42-49 jr.: Tot op de bodem en dieper; 49 – 56 jr. In een ander licht       etc.

Illustreer met tekeningen of collages of maak een aparte collage van elke fase. 

A life in booktitles for exemple could  look like this: 1–7 yrs : The golden land;  7-14 yrs : Kicked out of paradise; 14-21 yrs : Lost (and evil hunters), 21-28 yrs: Escaped and looking for the prince; 28-35 yrs: Cabin in the woods; 35-42 yrs:  the discovery of a far-off place; 42-49 yrs : Towards rock bottom and deeper; 49-56 yrs: Light on the horizon, ... etc. 

Illustrate with drawings or collage or make a page for each different phase.