maandag 10 december 2012

Drawing on top of glossy magazine pictures / Tekenen op tijdschriftfoto's
I accidentally stumbled upon a technique that gives me so much pleasure that I can’t wait to share it with you. In my messy studio I always leave lots of open magazines laying about and – lazy as I am - I just work on top of them.  In a hasty mood  I had to get rid of a brushfull  of white acrylic paint, mixed with brown bister  and I smeared it out on the nearest paper:  a glossy picture of a wooden door  in a gardening magazine.  Actually, it was quite a beautiful picture and angry with myself for my thoughtlessness I tried to wipe some of the paint away again.  It was then that I saw the possibilities of this stained picture.

Ik heb – helemaal per ongeluk  - een voor mij nieuwe techniek ontdekt en ik heb er zo veel lol mee dat ik die graag met jullie deel.  
In mijn rommelige atelier laat ik altijd overal tijdschriften open liggen en – lui als ik ben –  leg ik werk waar ik aan bezig ben vaak gewoon er bovenop neer. In een haastige bui moest ik snel een kwast vol met witte acryl gemengd met bruine bister kwijt en ik smeerde het uit over het dichtstbijzijnde papier: juist, een mooie hoogglansfoto van een oude deur met een roestige scharnier.   Ik was tamelijk nijdig op mezelf dat ik die foto zo had verstierd en met een lap probeerde ik de meeste verf weg te wissen. Lukte natuurlijk maar ten dele.  En toen zag ik de mogelijkheden van die gevlekte en deels ‘mistig ‘ en dof geworden plaat! 


On very smooth  glossy paper it is hard, if not impossible  to draw with ink or fineliner.  But when there’s a thin transparent coat of acrylic paint on top it ‘holds’ ink or marker beautifully !  Moreover it is nice to be able to let part of the underground show through again by wiping away much  of the whiteness of the paint.  

Op heel glad en glanzend papier is het vrijwel niet mogelijk om met inkt of wateroplosbare marker te werken, maar als er een dunne laag acryl over zit, dan ‘houdt’ de fineliner prima! Bovendien is het plezierig om de mogelijkheid te hebben om de ondergrond meer of minder nadrukkelijk te laten doorschemeren door de witte acrylverf er weer af te vegen. (met een lapje gaat dat prima).  


The greatest fun (for me) is to look for faces by turning my stained pictures around. They hide in unexpected pictures of haystacks, flowerhearts,  bread, gardens or rusty hinges. And you know what:  no more fear of the white page,  just  mess up a magazine and draw right over it!   

Het grootste plezier  - voor mij althans – schuilt in het op zoek gaan naar gezichten in de gevlekte pagina’s.  Prachtig om al een ‘huid’  te hebben van oud hout, de binnenkant van een bloem, een brood,  een roestig scharnier, wat bamboestengels….  En weet je:  geen angst meer voor het witte papier!  Beklieder gewoon een tijdschrift en teken er dwars overheen.  

A smeared picture of bread in a bicycle basket

The creature I found in the bread
Boy hiding behind the bamboo