zondag 5 juni 2016

Old into new/ Oud werk hergebruiken

Ik wilde graag meer doen met tekst. en uitvinden hoe het zou zijn om verder te werken op een print van een al eerder gemaakte pagina. Het leek me zoiets als inzoomen op een foto. Je pakt een deel van wat je gemaakt hebt en gaat dat eens nader bekijken...
I wanted more text in my pages. Moreover I wanted to find out the possiblities of working with fotocopies of older work. In this way I could zoom in on details and maybe  take things further. 

De pagina van mijn vorige post was duister en vol zwarte vogels. Ik ben altijd wat bang geweest van kraaien, kauwen en andere zwarte fladderaars. Waarschijnlijk terug te voeren op mijn doodsschrik als kind toen er ooit een op mijn hoofd probeerde te landen terwijl ik langs fietste. Ik griezel nog van de herinnering aan die scherpe harde klauwtjes in mijn haar.
The page on my former post was dark and full of black birds. I've always been cautious of crows, jackdaws and the likes of them. Probably while -  at ten - I was attacked by one trying to land on my head when I cycled past. I still shudder at the memory of sharp leathery claws, raking through my hair...

Ik wilde wel wat met dat gevoel. Dus scheurde ik een van de vogels uit en plakte 'm op een lege pagina. Hij zat daar wat verloren, dus maakte ik een steuntje voor'm door horizontale lijnen met fineliner te verlengen en  wat met bister te kwasten. (om 'm op zijn gemak te stellen...of mezelf?). Ik schreef eerst een titel. Black Birds.
So I took that memory as a theme and tore one of the birds out of the print en stuck it on the empty page. There it looked kind of lost,  so I gave it support by extending some horizontal lines onto the page with fineliner and added some brown bistre.  Then wrote the titel. 

Daarna tekende ik met hoofdletters mijn vraag tussen golvende potloodlijntjes. Maar tekenschrijven op deze manier vraagt veel ruimte, dus veel verder dan die vraag kwam ik niet.
With skinny capitals I 'drew' my question between wavy pencil lines. But this type of writing takes up a lot of space so I didn't get much further than just the question.  (Why am I afraid of black bids...) 

Maar er komt vast nog een vervolg.. want ik wil wel antwoord op het mysterie van de zwarte vogels en hun effect op mij...
But there will be a follow-up to find an answer to the mystery of black birds and their effect on me. 

(De echte ontdekking was hier:  hoe leuk het is om door te werken op eigen werk. Ik ga zeker vaker uitgeprinte kopie├źn van oud werk gebruiken.)
(The real discovery here was the possibility of taking ones work further by using photocopied parts of old work to rearrange them into something new.)